Στη ίδια ΤΙμή!

η/υ HP φορητος 27232εα
27Κ65ΕΑ#ΑΒ7
308,00  292,60 
328,57  309,00 
332,69  310,00