Στη ίδια ΤΙμή!

13,00  12,22 
14,42  13,00 
13,39  13,00